Diari de lectura. La Bíblia (15)

14 de maig 2013 0 comentaris

Avui hem acabat la lectura del llibre dels Nombres.  A banda dels diversos cens que se'ns expliquen en aquest llibre, el fet important és l'aproximació que han de fer els israelites a la terra promesa. Els israelites, vist que no podien entrar directament pel sud de la terra de Canaan -els pobles instal·lats són més forts i les ciutats fortificades-, opten per fer volta i anar cap els regnes d'Edom, de Moab, fins arribar al riu Jordà per la terra dels amonites, a l'altra banda de la ciutat de Jericó. El problema és ni el rei d'Edom, ni el de Moab, els volen deixar passar.

Que n'apredrem de geografia bíblica!!
 
PrestaShop themes