Diari de lectura. El quadern gris (27)

Assistents : 19 Temps de lectura : 50 minuts Capítols llegits: 22 (final) i 24 de març de 1919 Temps: Bon temps de primavera. Avui toc...

Diari de lectura. El quadern gris (26)

Assistents : 21 Temps de lectura : 55 minuts Capítols llegits: Un: 22 de març de 1919 (i no tot) Temps: Bon temps de primavera. Avui ...

Diari de lectura. El quadern gris (25)

Assistents : 11 Temps de lectura : 55 minuts Capítols llegits: 27 i 28 de febrer i 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, (11), 12, 13, 14 i 15 de març ...
 
PrestaShop themes